Change your thinking
Change the world


HaifiXper is ontstaan uit de behoefte om een nieuw concept toe te passen op hedendaagse vraagstukken waar multiculturaliteit en globalisme centraal staan.
HaifiXper biedt innovatieve oplossingen voor sociale - en organisatievraagtukken.
Door middel van het koppelen van uw vraagstuk aan de visie, missie, cultuur en werkproccessen van uw organisatie wordt gewerkt aan duurzame resultaten.
Uw organisatie wordt klaar gestoomd voor de huidige en toekomstige uitdagingen.
HaifiXper, dat is Yasmina Haifi: zelfbewust, overtuigend en gepassioneerd. Xper staat voor expert en voor experience. Als ervaren veranderadviseur, manager en trainer reikt Yasmina u aan wat u nodig hebt om nieuwe wegen in te slaan..