HAIFIXPER DIENSTEN
Trainingen

HaifiXper’s expertise concentreert zich op de volgende gebieden: Inclusie en diversiteit, emancipatieprocessen, burgerrechten, veranderingsprocessen, HR vraagstukken, inclusieve communicatie en marketing, en sociale (integratie)vraagstukken.

Enkele trainingen voor u uitgelicht

Mindshift

Beleidsmakers en professionals denken en handelen op basis van theoretische modellen of frames (beelden en opvattingen) over burgers en bevolkingsgroepen maar stroken deze beelden en modellen wel met de realiteit?
De ervaring leert dat deze modellen en denkkaders niet dynamisch zijn en soms leiden tot een vergroting van de problemen die juist moesten worden opgelost. Mindshift is gericht op bewustwording van belemmerende overtuigingen en paradigma’s. Aan het einde van de training heeft u geleerd hoe u vanuit nieuwe en diverse invalshoeken een vraagstuk kunt behandelen. Framing en De-framing komen hier aan bod.
Doelgroep: beleidsmedewerkers, welzijnswerkers, ggz medewerkers, managementeams.

Inclusief leidinggeven

Een training gericht op het leren leidinggeven in een multiculturele context die zich zowel binnen als buiten de organisatie manifesteert. Uw klanten zijn van diverse afkomst en vereisen een inclusieve benadering. Het begrijpen en managen van de diversiteit die u bediend als organisatie doet een beroep op uw referentiekader, uw paradigma’s en vaardigheden die mee dienen te bewegen in de veranderende context. Uitermate geschikt voor bedrijven, overheden en redacties van media. Doelgroep: leidinggevenden bij overheden, ondernemingen en mediaredacties

Free the Mind

Wat we denken en doen is niet waardenvrij. In deze training onderzoeken we of en hoe koloniale beelden een rol spelen in de keuzes die we maken in ons werk en onze organisatie. Met de uitkomsten gaan we aan de slag. Deze training maakt de cultuur binnen uw organisatie inclusiever en rijker en draagt bij aan de emancipatie van mensen binnen uw organisatie. Dat vertaalt zich in nieuwe inzichten, creatieve ideeën en producten. Doelgroep: professionals, leidinggevenden,

Learn2Empower

Een individueel of collectief empowermenttraject waarbij de cursisten in hun kracht leren te staan en leren focussen op het ontdekken en benutten van hun talenten in het kader van het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.
Doelgroep: Young Professionals

Community building

De samenleving verandert razendsnel en dat stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen op het gebied van inburgering, activeren, participeren en sociale cohesie. In deze training analyseren we de actuele ontwikkelingen, kijken we hoe we communities in de lokale samenleving kunnen versterken en hoe dit kan helpen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. Daarbij gebruiken we de methode van co-creatie. Doelgroep: beleidsambtenaren, welzijnswerkers.

Corporate Identity shift

Als organisatie wilt u het verschil maken in de samenleving. Dat stelt organisaties voor nieuwe uitdagingen om hun doelen te bereiken. Daarbij komen vragen kijken als:
- We willen meer ruimte bieden aan de samenleving en andere samenwerkingsvormen aangaan met burgers maar hoe?
- De doelen en identiteit van onze organisatie zijn gericht op een diverse en inclusieve samenleving, maar past onze organisatie daar wel bij?
In deze training krijgt u de tools aangereikt om de shift te maken tussen uw huidige organisatie- identiteit en werkwijze naar een nieuwe identiteit en bijbehorende werkwijze.
Doelgroep: leidinggevenden, professionals.