TESTIMONIALS
Onderstande testimonials zijn aanbevelingen van betrokkenen in het kader van de nominatie van Yasmina voor etnische manager van het jaar in 2013.

Yasmina weet door te gaan, waar anderen het zouden hebben opgegeven. Ze is succesvol in het meer divers maken van organisaties
Directeur Strategie en Innovatie, Inspectie Veiligheid en Justitie
Yasmina toont in haar aanpak daadkracht, creativiteit en resultaatgerichtheid”,
Voormalig Wehouder R. Baldewsingh, gemeente Den Haag
Het leiderschap van Yasmina kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, vasthoudendheid en lef. Daarnaast is zij in staat om een groot netwerk op te bouwen en te onderhouden en zoekt ze de verbinding met anderen. Gecombineerd met haar grote maatschappelijke betrokkenheid, is ze een voorbeeld voor vrouwen en mannen in haar omgeving.
Directeur NIFP
Aan de samenwerking met mevrouw Haifi heb ik goede herinneringen. Zij heeft de diversiteit heel goed bij ons op de kaart gezet.
plv directeur Algemene Bestuursdienst
Als strategisch adviseur van het Management heeft Yasmina uitzonderlijke prestaties geleverd in het bereiken van onze targets en het strategisch positioneren van diversiteit bij het top Management. Yasmina weet trends in de samenleving goed te vertalen in beleids-en operationele doelen. Zij is creatief, strategisch en resultaatgericht
Directeur P&O Ministerie van Veiligheid en Justitie
Yasmina heeft een groot hart voor mensen die het minder hebben in onze maatschappij en dit komt tot uiting in haar werk. Ze denkt in kansen en dit maakt haar tot een inspirerende leider
Directeur Emancipatie, Ministerie van OCW
Yasmina is een rolmodel en weet op overtuigende wijze organisaties in beweging te brengen
Voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
Met haar kennis, ervaring en sociale intelligentie geeft zij professionals de inspiratie om te denken in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden
Burgemeester Aboutaleb, Gemeente Rotterdam
Yasmina is een bruggenbouwer en een vernieuwer: zij weet mensen en organisaties te verbinden en zij schroomt niet om af te wijken van de gebaande paden om resultaten te bereiken
Voorzitter Deelgemeente Rotterdam Noord