HAIFIXPER DIENSTEN
Ervaring

Yasmina Haifi is van vele markten thuis. Haar loopbaan van meer dan twintig jaar bracht haar in aanraking met alle denkbare mensen en organisaties. Al die gebundelde ervaring maakt van haar HaifiXper.

Ambtenaar en manager

Yasmina vervulde verschillende functies bij de Rijksoverheid. Ze bracht het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de top drie van de beste werkgevers. Vakbond FNV nomineerde haar voor de Waardevolle Werk Award als beste werknemer in de publieke sector; van de organisatie Etnische Zakenvrouw Nederland kreeg ze in 2013 een nominatie als etnisch manager van het jaar. Het bedrijfsleven is voor Yasmina een welbekende omgeving. Bij een grote bank werkte ze als managementadviseur.

Beweging in de samenleving

Yasmina's talenten doen zich ook gelden in grassroot-initiatieven in de samenleving. Ze stond aan de wieg van het Actiecomité Herstel van vertrouwen, een initiatief van jongeren in de Haagse Schilderswijk dat politiegeweld en etnisch profileren op de politieke agenda kreeg. Ook richtte ze Dutch Moroccans United op, met als doel meer eenheid in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.